PC-Extra

iPod nano

1.

Vytvoř nový dokument s velikostí 160 × 365 px a černým pozadím. S nástrojem Gradient (Přechod (G)) namaluj na levou a pravou stranu přechdy do nové vrstvy. Nástroj si nastav podle obrázku: . Vrstvě s přechody nastav na paletě Layers (Vrstvy) průhlednost na 20 % 


Ctrl+N – dialogové okno pro vytvoření nového dokumentu.
Kliknutím na nová vrstva na palete Layers (Vrstvy) nebo stiskem Ctrl+Shift+N vytvoříš novou vrstvu.

2.
Do nové vrstvy vytvoř obdélnik bleděmodré barvy (např. pomocí nástroje Rectangle(Obdélník). Na paletě s vrstvami Layers 2× klini na vrstvu s bleděmodrým obdélníkem a podle obrázku nastav vlastnot Bevel and Emboss.



3.
S nástrojem Elliptical Marquee vytvoř do nové vrstvy kruhovou selekci (při držení Shiftu vytváří kruh).gular to Polar). Selekci vyplň přechodem (s nástrojem Gradient (Přechod), použij barvy jako na obrázku). Select > Transform Selection (Výběr > Transformovat výběr), drž Shift a Alt a zmenši selekci. Transformaci potvrď kliknutím na OK na horní liště. Stiskni Delete.





4.
Vytvoř novou vrstvu, umísti ji pod předcházející vrstvu s kruhem a vyplň ji přechodem jak je na obrázku (jemné vyblednutí napravo dole v středovém kruhu). Stiskni Ctrl+D (Odstraní selekci). Na paletě s vrstvami Layers 2× klini na vrstvu s velkým kruhem a nastav vlastnost Outer Glow.



Přikresli ještě značky na kruh.

Možnost dalšího rozšíření: