PC-Extra

Ohnivý text 1

1. Vytvoř nový dokument a s nástrojem Paint Bucket (plechovka barvy) vyplň pozadí černou barvou. Napiš nástrojem Horizontal Type (vodorovný text) bíly text (použito na obrázku: Garamond, 150 pt). Stiskni Ctrl+J (vytvoří kopii aktuální vrstvy) a na paletě s vrstvami klikni na ikonu oka eye kopie vrstvy s textem, aby se vrstva zneviditelnila. Stiskni Shift+Ctrl+E (sloučí všechny viditelné vrstvy do jedné).


CTRL+N: dialogové okno pro vytvoření nového dokumentu
2. Vykonej následující kroky: Edit > Transform > Rotate 90 CW (Editovat > Transformace > Otočit o 90°doprava), Filter > Stylize > Wind (Filtr > Stylizace > Vítr), stiskni Ctrl+F (zopakuje filtr) a Edit > Transform > Rotate 90 CCW (Editovat > Transformace > Otočit o 90°doleva)

3.

Použij Filter > Blur > Gaussian Blur (Filtr> Rozostření > Gaussovské) (nastav: 2 px) a Filter > Distort > Ripple (Filtr>Deformace>Vlna), nastav Medium a Amount: 100 %.

Image > Adjustments > Gradient Map (Obraz>Přizpůsobení>Mapovat na přechod), klikni na přechod a vytvoř si vlastní podle obrázku:Gradient Map: převede obraz do stupňů barev určených barevným přechodem
4. Na závěr znovuzviditelni vrstvu s textem eye, 2 × na ni klikni a nastav ji podle obrázku vlastnost Inner Glow (Vnitřní záře).


Inner Glow – Vnitřní osvětlení (to samé jako Outer Glow, i s nastavením, ale ve vnitřku vrstvy).